Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2013

enfantine
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viademolza demolza

June 17 2013

enfantine
Często pytano go, czy rozumie kobiety. Śmiał się zawsze i odpowiadał, że pytanie jest głupie i źle zadane. Wyjaśniał, że kobiety, kiedy mówią, nie chcą wcale przekazać informacji, jak oczekują mężczyźni. One chcą po prostu podzielić się emocjami. Emocjami! Dlatego też pytanie, czy ktoś rozumie kobiety, jest głupie do imentu. Należy spytać, czy ktoś czuje kobiety. Czy jest w stanie spotkać się z nimi sercem. Sercem, a nie rozumem. Słuchać kobiet nie ma sensu - przecież wszystkie wyłącznie bzdury gadają. Ale należy wiecznie próbować czuć kobiety, bo one są w stanie przekazać takie rzeczy, o których mężczyźnie nie mają zielonego pojęcia.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viademolza demolza

June 05 2013

enfantine
Wiki Królikowska: Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki?
Jakub Żulczyk: Przede wszystkim jędrny mózg.
— NAJLEPSZY ŻULCZYK!
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viademolza demolza

May 26 2013

enfantine

braidedbelle:

datsenseofhumor:

if you didn’t have a crush on at least 3 of them you are lying

image

Nope I have no crush on either one of them. Still telling the truth.

(Source: mydollyaviana, via mischief-mishap)

May 24 2013

enfantine
8265 d5ea 390

May 20 2013

enfantine
enfantine
4077 57fc 390
enfantine
Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamagnoliaaa magnoliaaa
enfantine
2842 22f9 390

May 19 2013

enfantine

May 18 2013

enfantine
Reposted frommajkey majkey viasoadysta soadysta

April 22 2013

enfantine
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaginsty ginsty

April 19 2013

enfantine
9258 8abf 390
Ryszard Kaja

April 18 2013

enfantine
Zważaj na swoje myśli, stają się słowami,
Zważaj na słowa, zamieniają się w czyny,
Zważaj na swoje czyny, gdyż stają się nawykami,
Zważaj na swoje nawyki, kształtują charakter,
Zważaj na swój charakter, to on staje się twoim losem.
— Frank Outlaw
Reposted byiluokta iluokta

April 16 2013

enfantine
6936 ae16 390
Reposted fromibelieveinlife ibelieveinlife vialadygrey ladygrey
enfantine
4730 1085 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialadygrey ladygrey

April 08 2013

enfantine

Wolę uzależnienie od czekolady. Dobrze wiem, gdzie znaleźć czekoladę. Drugiego człowieka nie zawsze da się tak po prostu zlokalizować i skłonić do spotkania.

enfantine


Inappropriate

Reposted fromsawb sawb viahalucine halucine

April 05 2013

enfantine
6142 62aa
enfantine
6120 477f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl