Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2013

enfantine
There's nothing more erotic than a good conversation.
— Unknown

September 09 2013

enfantine
Podziwiała go i była strasznie o niego zazdrosna. Chciała go mieć tylko dla siebie. Chciała, żeby żadna kobieta nie poznała go bliżej i nie dowiedziała się, jaki jest. Czuła, że każda, która go pozna, także zechce mieć go tylko dla siebie.

September 07 2013

enfantine
0855 cdae 390
Reposted fromdobby dobby viademolza demolza

August 20 2013

enfantine
lubię rozmawiać z tobą bardziej niż z kimkolwiek innym, ponieważ nigdy wtedy nie czuję, że zdradzam samego siebie, i dlatego mogę się przyznać do mrocznych, nieszczerych, lizusowatych, tchórzliwych, niesprawiedliwych, aroganckich, snobistycznych, lubieżnych, perwersyjnych i generalnie wstydliwych uczuć, o których nie chcę, by wiedział ktokolwiek inny; ale najbardziej dlatego, iż kiedy z tobą rozmawiam, zawsze jestem na granicy wybuchnięcia szczerym śmiechem. gdybyś był teraz ze mną, tak sobie myślę, spędzalibyśmy czas na rozmowie, piciu i paleniu, a ja śmiałbym się przez cały czas. i byłbym szczęśliwy PRZEZ CAŁY CZAS.
— z listu Kingsleya Amisa do jego przyjaciela Philipa Larkina.
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viademolza demolza

August 03 2013

enfantine
5191 1cc9 390
Reposted frometerycznie eterycznie viapatidaga patidaga
enfantine
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapatidaga patidaga
enfantine

August 01 2013

enfantine
9116 fa6c 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamartynkowa martynkowa
enfantine
4104 2ae5 390
Reposted frommartynkowa martynkowa
enfantine
6830 3ab0 390
Reposted bymniszkuelskede
enfantine
6827 2ba8 390
Reposted bypieceofsth pieceofsth
enfantine
6795 da27 390
Le Festival d'Avignon
enfantine
6792 12f8 390

July 31 2013

enfantine
3466 0be5 390
Reposted fromdescarat descarat
enfantine
4205 3d60 390
Reposted fromdescarat descarat

July 02 2013

enfantine
9674 1862 390
via stylowi.pl
Reposted byParadiesvocalnasunshines4meBrainypatidagaenoeratemptation

June 24 2013

enfantine
0740 a1fd 390
Reposted byeverythingwasbeautifulonceunfoundedyield-to-me
enfantine
4943 4768 390
Reposted frompesy pesy
enfantine
5515 2228 390
Reposted frompesy pesy
enfantine
3765 a82a 390
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl